Ekodiesel Plus 50

Ekodiesel Plus 50 to przyjazny dla środowiska olej napędowy. To paliwo do silników dieslowskich wyróżnia się siedmiokrotnie niższą zawartością siarki (0,005%) niż wymagane jest to w krajach UE. Stosując nowy olej napędowy użytkownicy pojazdów przyczynią się do ograniczenia emisji siarki w spalinach samochodowych. Ekodiesel Plus 50 charakteryzuje się również wyższym wskaźnikiem jakości spalania, gwarantuje łatwiejszy zimny rozruch i wydajniejszą eksploatację samochodu poprzez podniesienie liczby cetanowej, która odpowiada za właściwości przeciwstukowe. Powyższe parametry wystawiają naszemu olejowi napędowemu świadectwo najwyższej jakości i gwarantują niezawodność eksploatacji.
Sprzedaż trzech odmian Ekodiesla Plus 50: letniej, przejściowej i zimowej pozwala na jego stosowanie w naszej strefie klimatycznej przez cały rok, nawet do spadków temperatury czasie zimy do -25 stopni

Właściwości Jednostki
Ekodiesel Plus 50
Odmiana B,D,F
Metody badań według
Liczba cetanowanie niższa niż 51
PN-93/C-04030
Gęstość w temp. 15 °C kg/m3820 - 845
PN ISO3675:1997
PrPN EN ISO 12185
Zawartość siarki mg/kgnie więcej niż 50
PN-88/C-04005
EN ISO 14596
ASTM D 5453
Temperatura zablokowania zimnego filtru (CFPP)°Cod 0 do -25 (w zależności od odmiany)
PN-92/C-04114


szybki kontakt Ekoopał

Copyright 2009 - Ekoopał